MENU
Aula_close Layer 1

Generel information

Skivehus Skole har ca. 550 elever fra børnehaveklassen til 9. klasse og fungerer som overbygningsskole for Hem Skole, hvorfra der modtages elever efter 6. klasse. De eksisterende klasser på skolen blandes med eleverne fra Hem og der oprettes nye klasser med elever fra begge skoler. Derfor benævnes klasserne i "overbygningsafdelingen" med X, Y og Z.

På skolen er der modtageklasser. De yngste modtageklasse-elever deltager i dele af indskolingens fællesaktiviteter, mens de ældre elever har kontakt til mellemtrin og overbygning.

Skivehus Skole er i øjeblikket tosporet på alle årgange undtagen den tresporede overbygning, og er afdelingsopdelt i fire afdelinger.

Indskolingsafdelingen fra børnehaveklase til 3. klasse,

Mellemtrinsafdelingen fra 4. til 6. klasse,

Overbygningsafdelingen fra 7. til 9. klasse og

Modtageklasseafdelingen med tre klasser p.t..

Den afdelingsopdelte skole bevirker, at skemaet i perioder brydes op for enten at gennemføre projekt- eller emneuger. I det omfang det er muligt er der parallellagte lektioner i fag, sådan at der kan gennemføres holddannelse indenfor afdelingen uden at det øvrige skema brydes op.