MENU
Aula_close Layer 1

Modtageklasser

Skivehus Skole har Skive Kommunes modtagelsesklasser. Her optages alle elever fra Skive Kommune, som skal lære dansk.
 
I modtagelsesklasserne undervises eleverne hovedsageligt i dansk sprog og kultur. I nogle tilfælde kan en elev dog følge undervisningen i fx tysk, engelsk m.m. integreret i en alderssvarende klasse på skolen.
 
Efter endt undervisning i en modtagelsesklasse integreres den enkelte elev i en dansk klasse på den lokale skole.
 
Eleverne i modtagelsesklasserne deltager i skolens omlagte uger, når det er muligt. De mindste modtagelsesklasselever deltager desuden i fællesaktiviteterne i klynge 1.