MENU
Aula_close Layer 1

Elevråd

Elevrådet er en vigtig brik i skolens formål om at uddanne til demokrati.
 
 
På Skivehus Skole er der 2 elevråd, det lille elevråd for 4.-6. klasse og det store elevråd for 7.-9. klasse. Alle ovennævnte klassetrin vælger 2 repræsentanter.
 
 
Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen og varetager desuden elevinteresser gennem kommunens fælleselevråd.
 
 
6 regler for social adfærd:
Nedenstående regler er foreslået af eleverne i klasserne og tiltrådt af elevrådet og skolebestyrelsen i foråret 2000.
  • Børn og voksne skal lytte til hinanden.
  • Børn og voksne skal tale pænt til hinanden.
  • Vi skal være gode ved hinanden og ikke holde nogen udenfor.
  • Vi skal respektere hinanden og hinandens ting
  • Vi skal passe på skolen og naturen
  • Slå ikke - tal sammen.
 
 
 
 
Det lille elevråd: 
 
Elevrådskontaktlærer:
 
 
 
 
Det store elevråd:
 
Elevrådskontaktlærer: