MENU
Aula_close Layer 1

4. klasser til 6. klasser

På mellemtrinnet følger vi op på de gode vaner, eleverne har med fra indskolingen.
 
En til to dage om ugen mødes vi til fællessang, hvor der også er lejlighed til at give beskeder, der angår hele klyngen. Der bliver sunget salmer og sange, som vi mener, alle bør kende.  
Vi har fælles retningslinjer for samværet, hvad angår omgangs­tone og adfærd i og uden for klyngen.
Klassens samværsregler udarbejdes sammen med børnene, og reglerne justeres og evalueres hvert år.
 
I begyndelsen af skoleåret, har vi en rystesammendag, hvis primære formål er at byde de nye fjerde klasser velkommen. Der af­holdes desuden et juleshow, en fastelavnsfest for hele klyngen og de enkelte årgange deltager i forskellige sportsarrangementer.
Alle kommer i teatret en gang om året. 5. klasserne er med til skolernes musikdag – et fælles projekt for kommunens skoler. 
 
I undervisningen lægges der vægt på, at eleverne også får brugt deres praktisk-musiske evner, - med udgangspunkt i, at man kan være klog på mange måder. Gode arbejdsvaner og tillid til egen formåen arbejdes der med i alle fag.
Tre – fire gange om året arbejder klasserne med et fælles emne – årgangsvis eller på tværs af årgangene. Lærerteamet omkring den enkelte klasse og årgang samarbejder om det faglige og sociale arbejde.
 
Undervisning og opdragelse er et fælles anliggende for skole og hjem. Derfor informeres forældrene regelmæssigt om det faglige og sociale arbejde i klassen.