MENU
Aula_close Layer 1

7. klasser til 9. klasser

Skivehus Skole modtager elever fra Hem Skole efter 6. klasse. De to skoler samarbejder på mellemtrinnet om at give eleverne en god fælles start i 7. klasse i nydannede klasser. 
 
Undervisningen i de ældste klasser veksler mellem faglige forløb og projektuger, hvor eleverne arbejder selvstændigt med et problemområde.
Afdelingen har nu i flere år været et selvstyrende team, hvilket bl.a. betyder, at de selv står for vikardækningen ved planlagt lærerfravær. Når en årgang har projekt, praktik e.l., bliver undervisningen i de øvrige klasser omlagt, hvilket giver mere fleksible muligheder for bl.a. holddeling.
 
I de ældste klasser tager eleverne et stort medansvar for, at skoledagen bliver god, udfordrende og tryg. Vi har et elevråd, eleverne har vedtaget en række samværsregler og har medindflydelse på læringsmiljøet.
 
Det faglige vægtes højt, men det sociale er mindst lige så vigtigt, derfor er der i løbet af skoleåret en række fælles aktivi­­­teter bl.a. fælles temauge, sportsdag, snedag, juleafslutning osv., som sammen med de faglige aktiviteter på tværs af klasserne skaber et godt indbyrdes kendskab og en god social omgangstone.