MENU
Aula_close Layer 1

Bh.klasser til 3. klasser

Hver morgen mødes alle i klyngen til morgensang eller morgenmotion. Derefter går klasserne hver for sig og arbejder med dagens opgaver.
 
Alle klasser i klyngen har fælles retningslinjer for samværet.
 
I BH. kl., 1. og 2. kl. arbejder pædagoger og lærere sammen om klassen.
Der er altid en lærer eller pædagog, der spiser madpakker sammen med børnene.
 
Alle i klyngen benytter skolens gode udearealer. Børnene er ude at lege hver dag. Skoven og stranden benyttes også flittigt i undervisningen.
 
Flere gange i løbet af året arbejder klasserne sammen om faglige eller tværfaglige emner. I forbindelse med en af disse emneuger inviteres forældre og søskende til et aftenarrangement på skolen.
 
Alle klasser holder forældremøder, skole-hjem samtaler og familiearrangementer hvert år. Der holdes fælles julefest for klynge 1.
 
Forældrene er velkomne til at deltage i undervisningen i klassen efter aftale med læreren/pædagogen.
 
Der samarbejdes med daginstitutionerne i distriktet om en tryg skolestart.